Dzień: 2018-06-09

Pomoc Rodzinie

W ramach projektu oferujemy: 1. Konsultacje indywidualne, rodzinne z psychologiem Oferta skierowana jest do osób chorujących psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na celu ma podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Kołobrzeg na temat zaburzeń psychicznych, samejCzytaj dalej …

Specjaliści specjalistom

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz innych osób pracujących z rodzinami, których celem będzie podnoszenie kompetencji służb zajmujących się wspieraniem rodzin dysfunkcyjnych. Naszym założeniem jest szkolenie osób pracującychCzytaj dalej …