POWeR 4.3 – „Nowy zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)"

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Nowy zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)

Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 100 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, województwa dolnośląskiego, województwa mazowieckiego i województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy kompetencji oraz umiejętności zawodowych i społecznych uczestników, jednocześnie zwiększając ich szansę na zatrudnienie.  Projekt jest realizowany od września 2016 roku do lutego 2019 roku.


Uczestnikom oferujemy:

  • udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie
  • udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem
  • udział w sesjach poradnictwa rodzinnego
  • staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia
  • stypendia stażowe
  • możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu

 
Serdecznie zapraszamy do projektu osoby, które:

  • są w wieku od 18 do 67 lat
  • przeżyły kryzys psychiczny lub chorują psychicznie
  • pozostają bez pracy

 
Rekrutacja trwa do 15 maja 2017!
 

 
 
 
 
 
 
 
dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy – pobierz (.pdf)
Oświadczenie o braku zatrudnienia – pobierz (.pdf)
Regulamin – pobierz (.pdf)