Grupa wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową

Stowarzyszenie Feniks na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg już piąty rok prowadzi Grupę Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

     Sesje grupowe to możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Spotkania grupowe dają też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych.

     W trakcie trwania zajęć dowiadujemy sie jak jesteśmy odbierani przez członków grupy wsparcia, a także mamy szansę na nawiązanie satysfakcjonujących relacji. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogą zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

     Charakter grupy Grupa ma być grupą otwartą, tj. osoby rezygnujące z udziału w grupie mogą być zastępowane przez inne osoby o podobnej specyfice problemów. Grupa może się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków.

     Terminy i częstotliwości spotkań grupy to czwartki na godzinę 1700 w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu na ulicy Okopowej 15a.

     Głównym celem działania grupy wsparcia dla ofiar przemocy ma być dostarczenie kolejnej formy pomocy osobom, które z racji doznawanej w rodzinie różnej formy przemocy nie czują się tam bezpiecznie. Ten brak bezpieczeństwa i swego rodzaju osamotnienie i wyizolowanie sprawia, że osobom takim często trudno jest korzystać z innych form pomocy jak pójście do specjalisty, obrona swoich praw przez interwencje w odpowiednich placówkach. Prowadzące grupę spodziewają się, iż sam fakt jej istnienia doda wiele odwagi i energii osobom, które do tej pory obawiały się wyjścia ze swymi problemami gdziekolwiek.

Podstawowymi celami działania takiej grupy będą:

 1. Dodawanie sobie wzajemnej odwagi celem przezwyciężenia poczucia bezradności.
 2. Przezwyciężanie poczucia wstydu i wyjątkowości swojej sytuacji.
 3. Walka z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami.
 4. Odkrywanie na nowo własnej wartości i poszanowania dla własnej osoby.
 5. Dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu.
 6. Zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach.
 7. Zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach i wspólnych problemach.
 8. Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.
 9. Zaspokojenie potrzeb altruistycznych – przez pomoc innym mogę pomóc sobie.
 10. Wzmacnianie poczucia swojej wartości i poczucia sprawstwa
 11. Budowanie systemu wsparcia społecznego, który ułatwi osobom domkniętym przemocom radzenie sobie z wieloma codziennymi trudnościami.

Cele te głównie realizowane będą przez:

 • dzielenie się doświadczeniem,
 • dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
 • zwalczanie bezradności wobec problemu, własnej trudnej sytuacji życiowej,
 • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,
 • wymiana użytecznych informacji,
 • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań,
 • dostarczanie wzajemnych wzmocnień poprzez przykłady własnych sukcesów w życiu i radzenia sobie w podobnych sytuacjach,
 • dzielenie się między sobą własnymi umiejętnościami dzięki, którym można pomóc innym członkom grupy i inne.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby.

Prowadzące:

Marta Giza – psycholog

Marta Moszko – pedagog