Zasady poradnictwa

Zasady poradnictwa 

    Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela w dziedzinach określonych w ofercie usług BPO.

Oto podstawowe zasady jakimi kierują się doradcy BPO:

· Poufność
    Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy :
       –  samego faktu pobytu klienta w BPO oraz
       – wszystkich powierzonych przez klienta  informacji
    Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, a katalog tych praw znajduje się w biurze i może być udostępniony  na prośbę klienta.
· Bezpłatność
Świadczone przez biuro porady  są całkowicie bezpłatne.
· Bezstronność
    Doradca udzielając porad nie kieruje się :
       – własnymi opiniami,  przekonaniami i wartościami
       – nie ocenia klienta i jego działań
       – nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu
· Niezależność
    BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego.
· Samodzielność klienta
    Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.
· Otwartość dla wszystkich
    Każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.

· Aktualność i rzetelność informacji
    Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

Dodaj komentarz