Program edukacyjny dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego-Rymań, Siemyśl

PROGRAM EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ ZAPOBIEGANIA ZABURZENIOM PSYCHICZNYM – 2017

PROGRAM EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ ZAPOBIEGANIU ZABURZENIOM PSYCHICZNYM REALIZOWANY BĘDZIE W MIESIĄCACH LUTY – GRUDZIEŃ 2017 R. STOWARZYSZENIE „FENIKS” REALIZUJE KONCEPCJE PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ, UDZIELANIA POMOCY, WSPARCIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PACJENTA, UŁATWIAJĄC JEGO FUNKCJONOWANIE W KONTEKŚCIE RODZINNYM, SPOŁECZNYM, ZAWODOWYM, POWRÓT DO PEŁNI SATYSFAKCJONUJĄCEGO STYLU ŻYCIA. NASZE DZIAŁANIA WPISUJĄ SIĘ W NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
SESJE WYJAZDOWE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU, ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W MIESIĄCACH: OD LUTEGO – DO GRUDNIA 2017 R., W DNIACH I GODZINACH USTALONYCH Z BENEFICJENTAMI PROGRAMÓW.

MIEJSCE WYKONANIA ZADANIA JEST: GMINA RYMAŃ – ŚRODOWISKO, GMINA SIEMYŚL – ŚRODOWISKO, GMINA DYGOWO –ŚRODOWISKO, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA.

REALIZATORAMI PROGRAMU SĄ:
JACEK MIESZKOWSKI – MGR PIELĘGNIARSTWA, SPECJALISTA PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I DIABETOLOGICZNEGO, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ -509636324
MARTA USTIANOWSKA -MGR PSYCHOLOGII, CERTYFIKOWANY TERAPEUTA TERAPII ŚRODOWISKOWEJ-505608272