Konsultacje w Ustroniu Morskim

     Celem projektu jest udzielenie pomocy specjalistycznej dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin w ich środowisku. Zadanie realizowane jest od 2013 roku i ze względu na duże zapotrzebowanie na taką formą pomocy trwa nadal. Stowarzyszenie „Feniks” dąży do realizacji koncepcji psychiatrii środowiskowej, udzielającej pomocy, wsparcia w miejscu zamieszkania pacjenta, ułatwiając jego funkcjonowanie w kontekście rodzinnym, społecznym, zawodowym, powrót do pełni satysfakcjonującego stylu życia.

Główne zadania konsultacji:

  • dostęp do pomocy psychiatryczno-psychologicznej w małych miejscowościach
  • zapewnienie ciągłości opieki terapeutycznej
  • wsparcie osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem w ich miejscu zamieszkania
  • poprawa funkcjonowania całych systemów rodzinnych

     Pomoc poza szpitalna pozwala osiągnąć długotrwały efekt terapeutyczny,który pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie osób w ich środowisku rodzinnym i społecznym oraz umiejętności życiowe i społeczne utracone w przebiegu choroby, uzależnienia lub innego procesu stygmatyzującemu. W konsekwencji cały proces wspierania osób w ich natruralnym otoczeniu pomaga zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

     W ramach projektu współpracujemy intensywnie z Wójtem Gminy Ustronie Morskie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami.

Konsultacji udzielają:

Lek. Ewa Giza – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra, ordynator oddziału psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, Prezes Stowarzyszenia „Feniks”, specjalista Terapii Środowiskowej

Mgr  Marta Ustianowska –  psycholog, terapeuta środowiskowy,

     Konsultacje odbywają się raz w miesiącu po wcześniejszym kontakcie z pracownikami GOPS’u lub bezpośrednio z członkami rodzin.

Numer kontaktowy: 505 608 272