Harmonogram dyżurów i zakres porad

Harmonogram dyżurów i zakres porad
HARMONOGRAM DYŻURÓW I ZAKRES UDZIELANYCH PORAD
Biuro Porad Obywatelskich w Kołobrzegu jest czynne w dniach:
Poniedziałek 15:00-19:00
Środa 15:00-19:00

Doradcy i konsultanci (radca prawny, kurator rodzinny, doradca zawodowy) udzielają porad osobiście w siedzibie biura, a także telefoniczną i mailową.

Porady udzielane są w zakresie:
• Spraw mieszkaniowych
• Kontaktów z urzędami i sądami
• Prawa pracy, bezrobocia
• Spraw rodzinnych
• Pomocy społecznej
W innych sprawach doradcy udzielają informacji o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych, a także wskazują adresy instytucji i placówek, do których można zwrócić się w konkretnej sprawie.

Dyżury konsultantów:
Radca prawny – III środa m-ca w godz. 16:00-17:00
Doradca zawodowy – każda środa w godz. 15:00-16:00

BIURO PORAD OBYWATELSKICH PRZENIESIONE
OD 1 LIPCA 2014R.

NA UL. ŁOPUSKIEGO 31

(budynek szpitala, wejście po schodach na lewo od głównego wejścia do szpitala)

 

Dodaj komentarz