Współpraca

    Głównym naszym partnerem jest Związek Biur Porad Obywatelskich utworzony w 1998 r. Związek zapewnia członkom sieci szkolenia, opracowuje i aktualizuje system informacyjny, organizuje współpracę z władzami centralnymi, tworzy narzędzia niezbędne do udzielania wysokiej jakości usług (baza danych klientów, wewnętrzna strona internetowa „Intranet” oraz system kontroli pracy BPO).
Partnerem medialnym i patronem działań Biura Porad w Kołobrzegu, jest Gazeta Prawna a także Rzecznik Praw Obywatelskich.
Realizacja tego projektu nie była by możliwa bez wsparcia finansowego ze strony organizacji dotujących.
Dzięki udziałowi w konkursach dotacyjnych dla organizacji pozarządowych możliwa jest stała praca biura.

Projekt Biuro Porad Obywatelskich jest współfinansowany przez:

GMINĘ MIASTO KOŁOBRZEG
Na podstawie umowy z dn. 7 lutego 2012r. w ramach zadania w zakresie prowadzenia działań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.


Dodaj komentarz