ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO FENIKS

Projekt „ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO FENIKS”

 

Zapraszamy do skorzystanie z naszych usług w ramach projektu „ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO”finansowanego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2023 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NIW.

 

Projekt składa się z 5 działań poradniczo-terapeutycznych adresowanych do mieszkańców powiatu kołobrzeskiego oraz nastawionych profilaktykę zdrowia psychicznego
i na rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia:

Działanie 1:

Opracowanie i realizacji strategii rozwoju Stowarzyszenia mające na celu rozwój organizacyjny, merytoryczny i finansowy.

Działanie 2:

Remont i doposażenie budynku przy ul. Waryńskiego 8, w którym realizowany będzie projekt Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Działanie 3:

Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego – w ramach tych działań zrealizowane będą webinaria, przygotowane artykuły, infografiki, bilbordy mówiące o profilaktyce zdrowia psychicznego.

Działanie 4:

Szkoła Zdrowia Psychicznego – spotkania szkoleniowe mające na celu edukację m.in. nt. chorób psychicznych, terapii, profilaktyki zdrowia psychicznego, rehabilitacji psychiatrycznej, przeciwdziałania stygmatyzacji; działania będą adresowane do szerokiego grona odbiorców,zainteresowanych tematem psychiatrii – pacjentów, rodzin ale i osób spoza psychiatrii, nauczycieli, pedagogów, urzędników, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, uczniów.

 

Działanie 5:

 

Realizacja „Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS” łączącego w swoim działaniu trzy podstawowe funkcje – profilaktykę i edukację, terapię/poradnictwo i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową.

 

 W ramach tego działania realizowane będzie bezpłatnie następujące wsparcie:

 

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo psychologiczne dla  dzieci i młodzieży

– poradnictwo psychiatryczne

– poradnictwo prawne (prawa pracy, świadczenia socjalne, prawo rodzinne)

– terapia dla par i małżeństw

– wsparcie terapeuty środowiskowego w domu (Zespół Mobilny)

– Szkoła dla Rodziców (trening umiejętności wychowawczych)                              

– grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

– Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci i młodzieży

Docelowo w ramach działań ŚCZP prowadzony będzie wspólnie z ww. działaniami także Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.