Szkoła Zdrowia Psychicznego

,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ 2009-2015

zaprasza wszystkich zainteresowanych, do udziału w zajęciach organizowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Szkoła jest częścią zadania Samorządu Zachodniopomorskiego na 2015 r.- w zakresie zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Poprzez nasze działania :

 • Edukujemy pacjentów oraz rodziny osób chorych psychicznie z zakresu przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

 • Uświadamiamy pacjentom i ich rodzinom, konieczności podjęcia rehabilitacji psychiatrycznej która umożliwi szybszy powrót pacjenta do pełnienia ról społecznych i rodzinnych.

 • Edukujemy społeczność lokalną z zakresu zdrowia psychicznego, radzenia ze stresem, higieny zdrowia psychicznego.

 • Kładziemy nacisk na edukacje dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół mająca na celu zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zaburzeniom zachowania, depresji. Pracujemy z rodziną gdzie są dzieci w okresie adolescencji.

 • Edukujemy rodziny celem pomoc w postępowaniu z osobami cierpiącymi na demencję starczą i wynikającymi z tym problemami wpływającymi na funkcjonowanie rodziny.

 • Poprzez edukacje zmieniamy świadomość pracowników instytucji pomocowych – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kuratorów sądowych z naszego powiatu.

 • Ścisłe współpracujemy ze Stowarzyszeniami prozdrowotnymi z terenu powiatu kołobrzeskiego.

 • Integrujemy oraz koordynujemy działania struktur lecznictwa psychiatrycznego i pomocy społecznej o brakujące ogniwa, aby spełnić założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Centrum Zdrowia Psychicznego.

Program kierowany jest do:

 • Pacjentów i ich rodzin leczących się w Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz korzystających z Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej oraz Poradni Uzależnień Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

 • Mieszkańców miasta i powiatu kołobrzeskiego, oraz osób korzystających z form pomocowych oferowanych przez Stowarzyszenie ,,Feniks’’ – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • Od 2010 roku program kierowany jest również do pacjentów leczonych na innych oddział szpitalnych Regionalnego Szpitala oraz rodzin wymagających wsparcia i pomocy ze strony specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii, pielęgniarstwa psychiatrycznego.

 • Od 2012 roku nasze działania kierujemy również do uczniów kołobrzeskich szkół, podopiecznych i pracowników Domów Pomocy Społecznej zlokalizowanych w naszym powiecie.

 • Pracowników Instytucji Pomocy Społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorów sadowych, policji. Stowarzyszeniami prozdrowotnymi z terenu powiatu kołobrzeskiego.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, otwarte i ciągłe. Program realizowany jest w miesiącach maj – październik 2015 r.

 • W miesiącu wrześniu przeprowadzony zostanie konkursu plastyczny w szkołach powiatu kołobrzeskiego na temat Zdrowia Psychicznego, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie trwania obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego’’.

 • Również we wrześniu odbędzie się turniej sportowo-rekreacyjny dla uczniów kołobrzeskich szkół.

 • Program zakończy w październiku organizacja cyklicznej akademii w ramach obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego’’ wraz z podsumowaniem programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’.

Masz problem – nie czekaj – przyjdź do nas, skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistów – psychologów, psychiatrów, pielęgniarki psychiatrycznej.

 1. Harmonogram wykładów Szkoły Zdrowia Psychicznego 2015

Wykłady odbywają się w Sali Terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
w godzinach od 15.00 do 17.00
Czerwiec – 18,25
Lipiec- 02,09,16,23, 30
Sierpień – 06,13,27
Wrzesień – 03,10,17,24
Październik -01,10,22

 1. Zapraszamy na konsultacje indywidualne i grupowe w środy wg harmonogramu: 

Czerwiec – 10,17,24
Lipiec – 01,08,15,22,29,
Sierpień – 05,12,26
Wrzesień – 02,09,16,23,30
W pomieszczeniach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego po wcześniejszej
rejestracji osobistej lub telefonicznej.

 1. Konsultacje w miejscu zamieszkania: W razie potrzeby realizujemy konsultacje w środowisku zamieszkania po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub kontrakcje osobistym.
 2. Konsultujemy również pacjentów w oddziałach szpitalnych.

spec. psych. internista Ewa Giza 601543013 wew.94 3530229
psycholog Joanna Dobrowolska 512268610 wew.94 3530313
psycholog mgr Marta Giza 607294717 wew.94 3530312
spec. psych. d/pielęgniarstwa mgr Jacek Mieszkowski 509636324 wew.94 3530313
Informacje: www.szpital.kolobrzeg.plwww.feniks.kolobrzeg.pl, www.feniks.kolobrzeg.pl
 
Szkoła Zdrowia Psychicznego –zadanie finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego