Kontakt

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU

ul. Warszawska 15 
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 3518062,
kom. 0601543013, lub (94) 3528361. w.312

Konto:
Bank Millenium S.A.o/Kołobrzeg 60116022020000000061748469
fenikskg@op.pl

Dodaj komentarz