Zajęcia socjoterapeutyczne w Świetlicach Wiejskich w Obrotach i Bogucinie – Gmina Kołobrzeg

Zajęcia socjoterapeutyczne w Świetlicach Wiejskich w Obrotach i Bogucinie – Gmina Kołobrzeg

         W zeszłym roku rozszerzyliśmy również ofertę o zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci prowadzone w Świetlicy Wiejskiej w Obrotach. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności i w tym roku otrzymaliśmy po raz kolejny dofinansowanie na realizację tych zajęć oraz rozszerzyliśmy swoją działalność o kolejną Świetlicę Wiejska w Gminie Kołobrzeg. Zajęcia dla dzieci odbywać się będą w tym roku w Świetlicy Wiejskiej w Obrotach oraz w Bogucinie.

     W ramach zadania publicznego pt. „ Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno – psychologicznego” finansowanego z budżetu Gminy Kołobrzeg realizujemy od stycznia do grudnia 2020 roku (z przerwą wakacyjną) zadanie publiczne i zapraszamy do korzystania:

– zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Obrotach odbywają się w pierwszą i trzecią środę danego miesiąca

– zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Bogucinie odbywają się w pierwszy i trzeci poniedziałek danego miesiąca

Osoby z wieloletnim doświadczeniem i wykształceniem w pracy z dziećmi wychodzą naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych. Na spotkaniach uczestnicy rozwijają swoją kreatywność, uczą się pracy zespołowej jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc.

Wszystkie informacje uzyskają Państwo u koordynator projektu pod nr telefonu 607294717.

Zapraszamy do udziału w zajęciach! Udział w zajęciach jest bezpłatny.