Pomoc Rodzinie

     ZAPRASZAMY SERDECZNIE do skorzystania z BEZPŁATNYCH konsultacji indywidualnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów umiejętności wychowawczych oferowanych przez Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w ramach projektu pn. „Pomoc Rodzinie” (projekt realizowany przy udziale Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Gierczak,  finansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg).

 

O PROJEKCIE:

     Projekt „Pomoc Rodzinie” został stworzony, by pomóc całym systemom rodzinnym, ale też zwrócić uwagę na szczególne znaczenie rodziny w całym systemie społecznym. To właśnie w rodzinie dziecko uczy się wzorców zachowania, budowania relacji z drugim człowiekiem, poznaje świat emocji, powtarza obserwowane reakcje na złość, smutek, niepowodzenie, pojawiające się trudności. To najbliższe osoby, wśród których dziecko dorasta są fundamentem, na którym buduje własną rodzinę oraz tworzy relacje z innymi dorosłymi. To rodzina, dom jest, a przynajmniej powinny być źródłem wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, miejscem gdzie można znaleźć zrozumienie oraz spokój. Nasza wieloletnia praca w środowisku pokazała, że jest wiele rodzin, które są niewydolne wychowawczo. W takich rodzinach często rodzice nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi, partnerzy kłócą się między sobą, występuje problem uzależnienia od alkoholu zarówno wśród rodziców jak i dzieci, nie ma zdrowych granic (rozpieszczanie dzieci, trzymanie pod kloszem, przemoc), występują trudności w relacjach ze szkołą czy pracą.

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” postanowiło więc wyjść z różnymi działaniami do rodzin, które potrzebują pomocy. Oferujemy spotkania indywidualne oraz warsztaty w celu poradzenia sobie z problemami, jak również wzmocnienia kompetencji i zasobów psychicznych. Uczestnicy projektu będą mieli okazję poszukać przyczyny swoich problemów oraz sposobów na ich rozwiązanie przy wsparciu specjalistów.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

1.      KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     Jeśli jesteś osobą młodą, borykasz się z problemami, masz trudności w adaptacji do warunków szkolnych i grup rówieśniczych, zaczynasz zażywać substancje psychoaktywne, masz złe relacje z rodzicami i szkołą, potrzebujesz zwyczajnie zwierzyć się komuś zupełnie obcemu, kto nie jest związany z Twoją rodziną, szkołą i kto przede wszystkim nie będzie Cię oceniał zadzwoń już dziś i zapisz się na bezpłatne konsultacje indywidualne z psychologiem.

     W trakcie konsultacji postaramy się rozeznać w opisywanej przez Ciebie sytuacji i wspólnie poszukamy różnych sposobów rozwiązania problemu. Udzielimy wsparcia, spróbujemy pokazać, jak rodzić sobie z emocjami, pomożemy Ci rozwinąć Twoje zasoby i kompetencje, wspólnie zażegnamy kryzys.                    

Konsultacje indywidualne odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:

 • Marta Ustianowska tel. 505 608 272
 • Joanna Dobrowolska tel. 512 268 610
 • Monika Karpowicz  tel. 788 345 015

 

2.      WARSZTATY UMIEJĘTONOŚCI WYCHOWAWCZYCH

     O celowości i potrzebie skutecznego wychowania nie należy przekonywać rodziców. Każdy chce, aby jego pociecha była zdrowa, mądra, lubiana, a przede wszystkim nie sprawiała trudności wychowawczych. Największą porażką rodziców są sytuacje, gdy ich syn czy córka zaczyna palić, pić, brać narkotyki itp. Psychologowie ze Stowarzyszenia „Feniks” postanowili odpowiedzieć na potrzeby rodziców organizując Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców.

     Podstawowym założeniem programu jest uświadomienie rodzicom faktu, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie. Propozycje zawarte w programie pokazują, że wychowanie – to budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych, podstawą których jest właściwa komunikacja.

     Planowany cykl zajęć obejmuje 12 spotkań (ok. 30 godzin). Ci rodzice, którzy zdecydują się na uczestnictwo w zajęciach warsztatowych w ramach Warsztatów będą mieli możliwość:

 • Lepszego poznania siebie, swoich zachowań, a także oczekiwań i potrzeb swoich podopiecznych.
 • Uświadomienie sobie roli „granic” w życiu własnym, a przede wszystkim w życiu dziecka.
 • Opanowanie umiejętności bardziej trafnego rozpoznania
  i nazywania stanów emocjonalnych.
 • Nauczenie się radzenia z własnymi negatywnymi emocjami
  i uczuciami innych.
 • Poznania skutecznych sposobów motywowania dziecka do działania i celowego wysiłku intelektualnego.
 • Nauczenia się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów występujących w relacji dziecko – rodzic.
 • Właściwego stosowania pochwały, która nie wprawia
  w zakłopotanie lecz mobilizuje oraz właściwego stosowania kary, która nie  rani a przyczynia się do zmiany w zachowaniu dziecka.

 

     Efektem tej pracy jest nie tylko widoczna poprawa ich relacji z dziećmi, ale również poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie, w miejscu pracy. 

Zapisy na warsztaty należy dokonać telefonicznie

 • Marta Ustianowska tel. 505 608 272
 • Joanna Dobrowolska tel. 512 268 610

 

3.      WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

     Jeśli chcesz lepiej poznać sobie, odkryć swoje możliwości, czy też lepiej porozumiewać się z innymi, te warsztaty są dla Ciebie! Poprzez grupowe ćwiczenia oraz zabawy postaramy się poszerzyć Twoje wiadomości o sobie samym, o mechanizmach zachowania, emocjach i uczuciach, o możliwościach wpływania na własne życie, sposobach radzenia sobie ze stresem czy problemami. W ramach warsztatów rozwijania kompetencji społecznych przeprowadzone będą również następujące zajęcia tematyczne:

 • Komunikacja/ rozwiązywanie konfliktów
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • Uwalnianie się od ról/ proces usamodzielniania
 • Tożsamość
 • Ciało
 • Zdrowa seksualność
 • Budowanie poczucia własnej wartości itp.

 

Nie trać więc czasu i podejmij wspólnie z nami pracę nad samym sobą!

 Zapisy na warsztaty należy dokonać telefonicznie

 • Monika Karpowicz tel. 788 345 015
 • Aleksandra Rybus tel.  602 269 206

 

Harmonogram:

 • Konsultacje indywidualne

10.03.2015 – 30.06.2015

Termin spotkania zostanie ustalony w kontakcie telefonicznym

Budynek Szpitala przy Poradni Zdrowia Psychicznego, ul. Łopuskiego 31

 

 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

01.04.2015 – 30.06.2015

W każdą środę w godzinach 16:00 – 18:30

Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12

 

 • Warsztaty dla młodzieży

01.04.2015 – 30.06.2015

W każdy poniedziałek w godzinach 16:00 – 18:30

Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12