Specjaliści specjalistom

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz innych osób pracujących z rodzinami, których celem będzie podnoszenie kompetencji służb zajmujących się wspieraniem rodzin dysfunkcyjnych. Naszym założeniem jest szkolenie osób pracujących z rodzinami w taki sposób, by zwiększali oni poczucie sprawstwa i kompetencji do radzenia sobie w trudnych sytuacjach tych rodzin.

Dlatego postaramy się wyposażyć uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności jak wspierać rodziców i dzieci w nawiązywaniu dobrej relacji, jak wzmacniać kompetencje wychowawcze rodziców by brali czynny udział w rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz podkreślimy ważności roli, którą pełnią w procesie wspierania rodziny w samodzielnym radzeniu sobie w trudnej sytuacji oraz powrotu do „zdrowia”. Zależy nam, aby poszerzyć wiedzę uczestników szkolenia na temat zachowań dzieci, za którymi kryją się pewne przekonania – często błędne. Chcemy pokazać, że skuteczna reakcja na nieodpowiednie zachowanie dziecka możliwa jest właśnie dzięki zrozumieniu powodów, dla których dzieci robią to, co robią. Zakładamy, że osoby pracujące z rodzinami będą potrafili po szkoleniu nauczyć tych umiejętności rodziców, co poprawi relacje w rodzinie.
Spotkania będą miały także komponentę superwizyjną, ponieważ będziemy omawiać konkretne trudne/problemowe sytuacje z którymi zetknęli się uczestnicy podczas wykonywanej pracy. Osoby pracujące z rodzinami będą mogły podzielić się swoimi wątpliwościami odnośnie przeprowadzonych interwencji i uzyskać pomoc w radzeniu sobie w takich sytuacjach.

Harmonogram warsztatów:
• I edycja marzec – kwiecień 2018r. (18 godzin szkoleniowych)
• II edycja wrzesień – październik 2018r. (18 godzin szkoleniowych)

Prowadzący: Marta Ustianowska – psycholog
kontakt: 505 608 272