Pomoc Rodzinie

W ramach projektu oferujemy:
1. Konsultacje indywidualne, rodzinne z psychologiem
Oferta skierowana jest do osób chorujących psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na celu ma podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Kołobrzeg na temat zaburzeń psychicznych, samej współpracy z psychologiem, przełamanie lęku przed sięganiem po pomoc, profilaktykę, wzmocnienie zasobów, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem, psychoedukację. Z konsultacji mogą skorzystać również osoby, pary/małżeństwa, dzieci/młodzież przeżywający trudności osobiste, rodzice mający problemy wychowawcze. W trakcie konsultacji psycholog udzieli wsparcia oraz specjalistycznej pomocy w określeniu źródła problemu oraz wypracowaniu szerszego zakresu jego możliwych rozwiązań.
Konsultacje psychologiczne realizowane będą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przy ul Łopuskiego 31 (budynek szpitala, wejście po schodach na lewo od głównego wejścia do szpitala)
kontakt:
Marta Ustianowska tel. 505 608 272
Marta Giza tel. 607 294 717

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych
Pozytywne relacje w rodzinie to podstawa prawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Każdy z rodziców chciałby jak najlepiej wykonywać rolę rodzica, by zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju, wyposażyć je w niezbędne umiejętności. Wychowanie dziecka to bardzo satysfakcjonująca ale i odpowiedzialna rola życiowa, wymagająca panowania nad własnymi emocjami, posiadania umiejętności aktywnego słuchania, konstruktywnego rozwiazywania konfliktów, stawiania granic w relacjach z dzieckiem, umiejętności bycia konsekwentnym. Podczas warsztatów postaramy się wzmocnić kompetencje rodzicielskie, by konstruktywnie radzić sobie z trudnościami wychowawczymi ale przede wszystkim pokażemy, jak wspierać dziecko w jego prawidłowym rozwoju, motywować do nauki, budować z nim pozytywne relacje oparte na zaufaniu i szacunku.
• I edycja dla rodziców nastolatków (od 11 roku życia) kwiecień – maj
• II edycja dla rodziców dzieci młodszych (do 11 roku życia) wrzesień-październik
Szczegółowe informacje:
Marta Ustianowska: nr tel. 505 608 272

 

Projekt „Pomoc Rodzinie”. Zadanie współfinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2018