ZAPRASZAMY do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznychoraz warsztatów umiejętności wychowawczych

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, działając na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg, oferuje realizację zadania publicznego dla rodzin, które potrzebują wsparcia oraz pomocy w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, kryzysami. W ramach oferowanych konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz warsztatów umiejętności wychowawczych postaramy się nie tylko zażegnać kryzys ale przede wszystkim pomożemy wypracować konstruktywne sposoby radzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami pojawiającymi się m.in. w relacjach partnerskich/małżeńskich czy rodzicielskich, by profilaktycznie zapobiegać ich pojawieniu się w przyszłości.


W ramach projektu oferujemy:
1. Konsultacje indywidualne z psychologiem
Zapraszamy osoby, pary/małżeństwa, dzieci i młodzież, rodziców mających trudności wychowawcze. W trakcie konsultacji indywidualnych oraz rodzinnych postaramy się udzielić wsparcia, specjalistycznej pomocy w określeniu źródła problemu oraz wypracowaniu szerszego zakresu jego możliwych rozwiązań. W ramach konsultacji indywidualnych popracujemy nad radzeniem sobie ze stresem, emocjami, wzmocnimy zasoby wewnętrzne, udzielimy niezbędnej psychoedukacji.
Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 8 zgodnie z poniższym harmonogramem.
mgr Marta Giza w okresie od:
03.03.2016 -28.04.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00
01.09.2016-13.10.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00
20.10.2016 (czwartek) 14.00-17.00
mgr Joanna Dobrowolska w okresie od:
18.02.2016 – 25.02.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00
05.05.2016-28.07.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00
mgr Marta Ustianowska w okresie od:
15.02.2016-29.02.2016 w każdy poniedziałek  13.00-15.00
04.04.2016-25.04.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
09.05.2016-16.05.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
06.06.2016-20.06.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
03.10.2016-10.10.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
07.11.2016-14.11.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
21.11.2016 (poniedziałek) 12.00-15.00
2. Warsztaty umiejętności wychowawczych
Pozytywne relacje w rodzinie to podstawa prawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Każdy z rodziców chciałby jak najlepiej wykonywać rolę rodzica, by zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju, wyposażyć je w niezbędne umiejętności. Wychowanie dziecka to bardzo odpowiedzialna i trudna rola życiowa, wymagająca panowania nad własnymi emocjami, posiadania umiejętności aktywnego słuchania, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, stawiania granic
w relacjach z dzieckiem, umiejętności bycia konsekwentnym. Podczas warsztatów postaramy się wzmocnić kompetencje rodzicielskie, udzielimy porad, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi ale przede wszystkim pokarzemy, jak wspierać dziecko w jego prawidłowym rozwoju, motywować do nauki, budować z nim pozytywne relacje oparte na zaufaniu i szacunku.
Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 206 zgodnie
z poniższym harmonogramem.
Planowany cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 2 h 30 min:
I edycja w okresie od: 16.02.2016-26.04.2016 w każdy wtorek 17.00-19.30
II edycja w okresie od: 20.09.2016-06.12.2016 w każdy wtorek 17.00-19.30
Osoby do kontaktu w sprawie zajęć warsztatowych są:
Marta Ustianowska tel. 505 608 272
Joanna Dobrowolska tel. 512 268 610

Projekt „Pomoc Rodzinie”- konsultacje psychologiczne dla rodzin, osób dorosłych,  dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych. Zadanie współfinansowane ze środków  budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w roku 2016.