PIERWSZY KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” jako członek Porozumienia na Rzecz Ochrony Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i tym samym partner
I Kongresu Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu oraz wspierania działań zmierzających do wdrażania zmian w polskim systemie opieki psychiatrycznej. Poniżej publikujemy szczegółowe informacje nt. I Kongresu Zdrowia Psychicznego przygotowane przez Komitet Organizacyjny.

Drodzy przyjaciele!
W trosce o rozwój humanistycznej psychiatrii w naszym kraju, wszystkie środowiska zaangażowane w ten proces, spotykają się na I Kongresie Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 8 maja 2017 w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już dziś zaczynamy przygotowania. Nie może Was zabraknąć.
Podjęliśmy organizację tego zadania ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna. Poprzez pokazanie determinacji wielu środowisk chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej.
Nasza historia:
W listopadzie 2014 roku wobec przedłużającego się braku realizacji reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w trakcie trwania Koszalińskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej, powołaliśmy Porozumienie na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. http://npozp.pl/
W 2015 roku przez Polskę przetoczyła się batalia wokół obrony Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który w miał zniknąć w procesie legislacyjnym nad Ustawą o Zdrowiu Publicznym:
w lipcu 2015 powstała petycja w obronie NPOZP. Przez sieć kontaktów Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji oraz Porozumienia na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego petycja została rozesłana i wiele osób złożyło pod nią podpisy. Na początku września 2015 w kilku większych miastach Polski petycja została złożona w Urzędach Wojewódzkich, w niektórych miastach jej składaniu towarzyszyły demonstracje uliczne.
w sierpniu 2015 powstało wydarzenie na FB pt: „ NIE CHCĘ, aby wbito gwóźdź do trumny POLSKIEJ PSYCHIATRII”. 18 tysięcy użytkowników sieci poznało problem, a prawie 8 tysięcy osób zadeklarowało poparcie. Temat był żywo komentowany w mediach społecznościowych, powstało lobby internautów mogące stać się znaczącą siła nacisku. Przy wydarzeniu na FB publikowana była też petycja w sprawie ochrony NPOZP. https://en-ca.fievent.com/e/nie-chce-aby-wbito-gwozdz-do-trumny-polskiej-psychiatrii/10129
we wrześniu 2015 członkowie Warszawskiego Domu pod Fontanną, przedstawiciele Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa, eksperci przez doświadczenie z Fundacji eFkropka, przedstawiciele rodzin z Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu z Wrocławia wraz przedstawicielami Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej PTP brali udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia.
UDAŁO SIĘ POWSTRZYMAC LIKWIDACJĘ Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego !!!!
Nasze starania są kontynuowane i stąd pomysł Kongresu jako wydarzenia cyklicznego, inicjatorami tego wydarzenia są (wg alfabetu) panowie: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki i Jacek Wciórka.
MISJA:
1. promocja zdrowia psychicznego – zabieganie o profilaktykę zdrowia,
2. zabieganie o reformę leczenia – promocja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
3. rozwój współpracy humanistyki z psychiatrią, w kontekście zdrowia psychicznego
4. zapobieganie stygmatyzacji osób leczących się psychiatrycznie
5. podzielenie się doświadczeniem ruchów samopomocowych, umocnienie ich – przygotowanie i prezentacja kontaktów środowiskowych
KIEDY :
8 maja 2017 – Dzień Zwycięstwa. Czas trwania Kongresu, jako końcowego akordu wielu poprzedzających go inicjatyw i działań społecznych, przewidziany jest na jeden dzień.
GDZIE :
Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie
UCZESTNICY :
Na Kongres przyjedzie około tysiąca osób z całego kraju. Będą wśród nich profesjonaliści i użytkownicy psychiatrii, przedstawiciele pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samopomocowych i stowarzyszeń profesjonalnych zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz humaniści, którym leży na sercu zdrowie psychiczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Są to ludzie podejmujący niestrudzenie, w wielu ośrodkach w Polsce, często pionierskie działania u podstaw, na rzecz zmiany losu i wizerunku osób, których udziałem jest doświadczenie kryzysu zdrowia psychicznego.
KOMITET HONOROWY:
Do Komitetu Honorowego Kongresu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli świata kultury, nauk humanistycznych i medycznych oraz środowisk opiniotwórczych.
PATRONATY:
Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Powołaliśmy PARTNERSTWO NA RZECZ I KONGRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO, wśród partnerów między innymi znajdują się już: Fundacja na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nowe Życie z Koszalina, Uniwersytet SWPS Warszawa, Laboratorium Psychoedukacji Warszawa, Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie z Warszawy. Czekamy na następnych chętnych do współpracy.
PRZEBIEG KONGRESU:
11.00 – 12.00 konferencja prasowa
12.00 – 14.00 sesja plenarna ( Sala Moniuszki)
14.00 – 15.00 przerwa kawowa i lunch – Foyer Główne
15.00 – 17.00 sesje satelitarne w 4 salach
17.00 – 19.00 zakończenie + ew. część artystyczna ( Sala Moniuszki)
Produktem przedsięwzięcia będzie Manifest/Deklaracja, w którym w pięciu punktach wyłożymy nasze oczekiwania/żądania.
Joanna Krzyżanowska – Zbucka
Fundacja eF kropka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Zdrowia Psychicznego