Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

     Jak co roku  Oddział Psychiatryczny i Dzienny Oddział Psychiatryczny  otrzymały i wykorzystały dotację z Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczoną na realizacje zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.

 

 

     W tym roku dotacja na Oddział Psychiatryczny wynosiła  5.000,00 tysiące złotych. Miała na celu wsparcie i rehabilitacje  pacjentów uzależnionych przebywających na leczeniu w Oddziale Psychiatrycznym.  Dzięki pomocy ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg   zakupiono  materiały do terapii zajęciowej, artykuły higieniczne oraz doposażono oddział w drobny sprzęt ułatwiający opiekę nad pacjentami.

     Dzienny Oddział Psychiatryczny otrzymał dotacje w kwocie 5.000,00 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na psychoedukację, zapobieganie nawrotom choroby, poprawę jakości funkcjonowania społecznego chorych z podwójną diagnozą. W ramach treningu umiejętności społecznych  zakupiono artykuły spożywcze  oraz środki czystości.  Zakupiono  materiały do terapii zajęciowej, doposażono oddział w sprzęt kuchenny.

     Zakupione artykuły z dotacji wpłyną na   komfort i samopoczucie pacjentów przebywających w Oddziale Psychiatrycznym i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym   na leczeniu. Co przekłada  na szybszy powrót do zdrowia i powrót na łono rodziny.

     Materiały zostaną wykorzystane do wykonywania prac dydaktycznych, artystycznych i przedmiotów codziennego użytku oraz wystroju wnętrza przez osoby z podwójna diagnozą. Celem jest aktywizacja pacjentów  w obszarze funkcjonowania poznawczego, wzmocnienie poczucia własnej wartości, akceptacji – działania przeciwdziałające stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Odbudowywanie potrzeb estetycznych u pacjentów chorych psychicznie. Pozwolą na szybszy powrót do zdrowia.