Dzień: 28 października 2014

Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

     Jak co roku  Oddział Psychiatryczny i Dzienny Oddział Psychiatryczny  otrzymały i wykorzystały dotację z Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczoną na realizacje zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.  Czytaj dalej …