Gratulujemy

     W dniu 23 czerwca 2014 r.  w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ,,ZaFOS’,’ na  którym Nasze stowarzyszenie reprezentowali Ewa Giza, Jacek Mieszkowski i Jarosław Wosicki. Odbyły się wybory w wyniku których  członkiem nowo wybranego zarządu ,,ZaFOS’’ została Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’ Ewa Giza.

Gratulujemy wyboru i życzymy dalszych  sukcesów.