Informacja

     Konsultacje specjalistyczne w ramach projektu „Pomoc Rodzinie” przeniesione od 1 lipca 2014r. na ul. Łopuskiego 31 (budynek szpitala, wejście po schodach na lewo od głównego wejścia do szpitala) przerwa wakacyjna w mieciącach lipiec-sierpień