BPO – nowa lokalizacja !

HARMONOGRAM DYŻURÓW I ZAKRES UDZIELANYCH PORAD
Biuro Porad Obywatelskich w Kołobrzegu jest czynne w dniach:
Poniedziałek 16.00-19.00
Środa 16.00-19.00

Doradcy i konsultanci (radca prawny, kurator rodzinny, doradca zawodowy) udzielają porad osobiście w siedzibie biura, a także telefoniczną i mailową.
Porady udzielane są w zakresie:
• Spraw mieszkaniowych
• Kontaktów z urzędami i sądami
• Prawa pracy, bezrobocia
• Spraw rodzinnych
• Pomocy społecznej
W innych sprawach doradcy udzielają informacji o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych, a także wskazują adresy instytucji i placówek, do których można zwrócić się w konkretnej sprawie.
Dyżury konsultantów:
Radca prawny – III środa m-ca w godz. 17.00-18.00
Doradca zawodowy – każda środa w godz. 16.00-17.00

BIURO PORAD OBYWATELSKICH PRZENIESIONE
OD 1 LIPCA 2014R.

NA UL. ŁOPUSKIEGO 31

(budynek szpitala, wejście po schodach na lewo od głównego wejścia do szpitala)