Do członków Stowarzyszenia FENIKS

     Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich w kwocie 24 złtych rocznie za rok 2013 i 2014. Składki te można wpłacać bezpośrednio u skrabnika Stowarzyszenia Pana Jarosława Wosickiego tel. 601 313 294, którego można spotkać codziennie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w godzinach 12-20 (pomieszczenia Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu) bądź też  na konto Stowarzyszenia tytułem: składka członkowska.