Kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny ma wiele twarzy, może przyjść zupełnie niespodziewanie, nagle lub rozwijać się przez dłuższy czas. Objawy są różnorodne i bardzo indywidualne, a jego przyczyny leżą u podłoża rozwojowego, sytuacyjnego lub egzystencjalnego. O kryzysie psychicznym warto wiedzieć, by w miarę możliwości zauważyć jego powstanie u siebie lub bliskich i szybko reagować.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Policealnych „Medyk” w Kołobrzegu, terapeuci Stowarzyszenia „Feniks” przeprowadzili warsztaty edukacyjne dla uczniów szkoły. Głównym tematem zajęć był kryzys psychiczny, jego etapy, objawy, przyczyny i konsekwencje, a także zasady bezpiecznej i zdrowej komunikacji. Było trochę teoretycznie, a trochę praktycznie. Zajęcia były wstępem do następnego spotkania, które obejmie szczegółową tematykę chorób psychicznych.