Dzień Kasztana

3 października przypadał „Dzień Kasztana”. Jako skarb natury i jeden z głównych symboli jesieni kasztan stanowi idealny dodatek do dekoracji, jest pożywieniem dla wielu dzikich zwierząt, a co najbardziej ciekawe – posiada liczne właściwości lecznicze i kosmetyczne. W tym roku uczestnicy filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Trzyniku podczas codziennych spacerów w ramach terapii ruchowej zebrali ogromną ilość kasztanów. Nasi podopieczni mają ogromne serca i chętnie dzielą się z innymi. Dlatego też jednogłośnie postanowili przekazać swoje zbiory w szczytnym celu. Część kasztanów w ramach dobrej współpracy została zawieziona do Szkoły Podstawowej w Karwinie i przekazane na ręce Dyrektora – P. Katarzyny Kruszyny. Z kolei pozostałe zbiory odebrał od nas p. Paweł Kurażyński ze Świetlicy Wiejskiej w Nieżynie, który jak się dowiedzieliśmy, przekaże pieniądze pozyskane ze sprzedaży naszych kasztanów na zakup instrumentów na zajęcia umuzykalniające dla dzieci.