Choroba alkoholowa

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, która może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Choroba alkoholowa jest podstępna, pozostaje z człowiekiem nawet wówczas, gdy żyje on w trzeźwości. Dlatego też niezwykle ważne są wszelkie działania, mające na celu wspieranie chorych w utrzymaniu abstynencji. W dniu dzisiejszym swoją 33. rocznicę trzeźwości obchodził uczestnik filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Trzyniku – Pan Kazimierz. Z tej okazji postanowiliśmy zrobić naszemu podopiecznemu niespodziankę i zaprosiliśmy na zajęcia specjalistę psychoterapii uzależnień –  Panią Małgorzatę Szczubkowską, która pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Kropka  Wolni Od Uzależnień”. Historia życia Pana Kazimierza oraz bardzo długi okres abstynencji wzbudziły ogromny szacunek i podziw wszystkich obecnych. Pani Małgorzata podczas swojej wizyty wielokrotnie podkreślała, że w swojej pracy terapeutycznej będzie stawiała naszego uczestnika za wzór do naśladowania.

Podczas spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnego tortu rocznicowego.

Panu Kazimierzowi życzymy wytrwałości i kolejnych lat życia w trzeźwości.