Walne Zebranie Sprawozdawcze

W imieniu Zarządu stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” zapraszamy  na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 16 lipca 2021r. (piątek) w Sali terapeutycznej Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 31-33.

 

I termin o godz. 13:00

II termin o godz. 13:15

 

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia „Feniks” dr Ewę Gizę.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
  5. Prezentacja i zatwierdzenie rocznego sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2020.
  6. Udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium za rok 2020.
  7. Wybór komisji Skrutacyjnej i komisji Wniosków i Uchwał.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.