Zobacz smak, pokoloruj zapach, dotknij kolor czyli SPOŁECZNIK 2020

Już od sierpnia tego roku członkowie Stowarzyszenia realizują projekt „Zobacz smak, pokoloruj zapach, dotknij kolor – warsztaty plastyczne
i przegląd małych form plastycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach programu SPOŁECZNIK 2020.
Projekt jest skierowany do podopiecznych środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu kołobrzeskiego i gryfickiego tj. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu, Trzynika gm. Siemyśl, Gryfic oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie.
W ramach projektu odbywają się warsztaty plastyczne, podczas których prowadzący przekazują wiedzę teoretyczną nt. różnych form plastycznych np. rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki itp, oraz pomagają podopiecznym zaprojektować prace na konkurs oraz wystawę.
Finałem tych warsztatów będzie mini wystawa plastycznych oraz konkurs plastyczny pod wspólnie wybranych hasłem: CZTERY PORY ROKU. Zarówno wystawa jak i konkurs będą miały swój finał w filii POW w Trzyniku i będą połączone z piknikiem integracyjnym, podczas którego jury wyłonione z przedstawicieli ośrodków i zaproszonych gości, wybierze najlepsze prace.
#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR