Łączy nas śpiew, czyli piosenka biesiadna w Trzyniku

29.09.2020 w Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku odbyło się ostatnie spotkanie z projektu realizowanego z Programu Społecznik pt. „Łączy nas śpiew, czyli piosenka biesiadna w Trzyniku”. Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ brały w nim udział dzieci z klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Siemyślu. Z powodu ograniczeń, jakie wynikają z racji panującej epidemii koronawirusa nie mogliśmy gościć dzieci w naszym Ośrodku, jednak korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji on-line, przy pomocy videorozmowy udało nam się zorganizować wspólne śpiewanie. Cieszymy się, że chociaż wirtualne, to udało nam się spędzić wspólnie czas.