Łączy nas śpiew, czyli piosenka biesiadna w Trzyniku

Wraz z początkiem sierpnia w Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku rozpoczął się projekt pod nazwą „Łączy nas śpiew, czyli piosenka biesiadna w Trzyniku”, realizowany w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski.

Projekt ma na celu integrację poprzez wspólne śpiewanie piosenek ludowych, rozwijanie oraz podtrzymywanie tradycji i zwyczajów.

Spotkanie było zorganizowane przez grupę inicjatywną wraz ze Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”.