sprzątanie Kanału Drzewnego i brzegu rzeki Parsęty

Dnia 4.09.2020 r. podopieczni i terapeuci Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu w ramach terapii zajęciowej, treningu umiejętności praktycznych i warsztatu wędkarskiego uczestniczyli w akcji sprzątania Kanału Drzewnego i brzegu rzeki Parsęty, której gospodarzem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. Pan Kamil Piecuch – Kierownik Referatu ds. gospodarki wodnej wskazał istotne informacje dotyczące tego, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w okolicach wody i na co zwrócić szczególną uwagę. Dla podopiecznych Ośrodka akcja sprzątania ma wiele walorów terapeutycznych. Zauważali, jak wielkie niebezpieczeństwo może nieść ze sobą wyrzucona szklana butelka w suchej trawie, ostre krawędzie puszki na spacerze z psem i plastik, który rozkłada się wiele setek lat. Uczestnicy mogli również podziwiać walory przyrodnicze, a także dyskutować o rybach, które udało im się zauważyć podczas spaceru. Gdyby każdy mógł zabrać ze sobą to co przynosi nad brzeg: butelki, puszki, papiery, wtedy bezpiecznym spacerem mogliby się cieszyć wszyscy.