obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Dzisiaj Stowarzyszenie Feniks wraz z Zachodniopomorską Filią Psychiatrii Środowiskowej zorganizowało jak co roku od 19 lat obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Hali Milenium w Kołobrzegu,które było pod jak ważnym hasłem,”Zapobieganie samobójstwom”,problemem stale narastającym zarówno wśród dorosłych jak i wśród młodzieży. Gościliśmy wspaniałych gości Panią Prezydent Annę Mieczkowską,radnych Rady Miasta Kołobrzeg i Powiatu Kołobrzeskiego,Gminy Siemyśl,kierowników GOPS,Panią Dyrektor ROPS z Urzędu Marszałkowskiego Dorotę Rybarską Jarosz,Pana Krzysztofa Olkowicza Pełnomocnika ds zdrowia psychicznego RPO,członków ŚDS z naszego województwa, pacjentów, rodziny, przyjaciół, gości ze Szpitala w Kańsku. Państwo Mierkiewicz ze Stowarzyszenia Diabetyków badali wielu uczestników konferencji na poziomy glikemii, cholesterolu.Zawsze są z nami od lat…bardzo dziękujemy.Po części merytorycznej gdzie zaprezentowałam wykład nt samobójstw i metod ich zapobiegania,działań naszego stowarzyszenia w tym trudnym obszarze,Jarosław Wosicki zaprezentował działania Centrum Zdrowia Psychicznego i rezultaty po roku działalności i projekt POW-ER 4.1 przez Medison w Koszalinie,na koniec nasi i koszalińscy instruktorzy zdrowienia opowiedzieli o swojej pracy w ośrodkach w Koszalinie i Kołobrzegu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia…jak zawsze wzbudzając wzruszenie u słuchaczy…a ostatnim wspaniałym akcentem , pełnym optymizmu i dobrej energii był występ Chóru Pionier pod batutą swojej nieocenionej Dyrygent. Po części merytorycznej ugościliśmy wspaniałymi potrawami naszych gości własnoręcznie przygotowanymi,jak zawsze przez pacjentów, terapeutów z POW i Oddziału Dziennego…pysznymi jak zwykle.Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za obecność i członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie i profesjonalizm. Jak co roku tymi obchodami akcentujemy ważność problemów zdrowia psychicznego,nasze feniksowe działania i wspólnotę z samorządami wszystkich szczebli.Oby szybkie reagowanie dla osób które są w problemach,kryzysach,adekwatne wsparcie, dostępność wsparcia pomagały potrzebującym i zmniejszało ryzyko np samobójstw…osobom pozostawionym w kryzysie bez pomocy,pomagało ten kryzys przeżyć i wracać do normalnego funkcjonowania.Naszymi feniksowymi działaniami,tworzeniem oddziaływań środowiskowych tak staramy się czynić..od 19 lat.aby towarzyszyć osobom potrzebującym.