Droga do Św. Jakuba: z León do Santiago de Compostella i na koniec Ziemi

FINIS TERRAE
Dnia 10.10.2019r. Pani Monika Suder, słuchaczka II roku Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu przedstawiła podopiecznym Powiatowego Ośrodka Wsparcia prezentację z pierwszej samotnej pielgrzymki do Santiago de Compostella w Hiszpanii, którą odbyła w kwietniu tego roku.
Prelegentka opowiadała o pomyśle podróży, sposobie realizacji jak i „cudach” podjęcia tej drogi: przewartościowania priorytetów życiowych, przyjaźniach, solidarności międzyludzkiej, powrotu do bezpośredniego kontaktu z naturą i radości z osiągniętego celu-owocach podjętego wysiłku.
Podopieczni POW mogli też wysłuchać szeregu ciekawostek z dziedziny historii, architektury i geografii Hiszpanii, a także informacji o funkcji jaką pełniła muszla – służyła do czerpania wody oraz o lasce pomocnej przy wspinaczce w górach i będącej niejednokrotnie jedynym narzędziem do obrony przed dzikimi zwierzętami.
Pani Monika Suder podkreśliła wartość aspektu duchowego pielgrzymki- indywidualnego doświadczenia zwrócenia się duszy człowieka ku swojemu stwórcy.
Podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia byli bardzo wdzięczni z przekazania swoich doświadczeń i możliwości obejrzenia zdjęć. Przez chwilę mogli „znaleźć się” w tym samym miejscu co prelegentka.
R.S.

17