„Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jako przeciwdziałanie dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu. Dziś i jutro”.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie w dniach 29-30.03.2019r . zorganizowało warsztaty dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego pt. „Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jako przeciwdziałanie dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu. Dziś i jutro”.
Warsztaty zorganizowane były dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego z różnych miejscowości Polski, prowadzących działania samopomocowe, pomagających innym
w zdrowieniu oraz powrocie do aktywności społecznej i zawodowej. Służyły one wymianie myśli, informacji, a także dzieleniu się praktykami. W trakcie spotkania można było :
– przeanalizować doświadczenia związane z prowadzeniem działań samopomocowych
– wypracować na ich podstawie materiał zawierający rekomendacje związane z samopomocą
– wzmocnić relacje pomiędzy osobami prowadzącymi działania samopomocowe.
Nasza asystentka zdrowienia Monika miała wielką przyjemność uczestniczyć w tych warsztatach. Program był tak opracowany, że można było podziałać na wielu płaszczyznach. Nowe znajomości z asystentami zdrowienia z innych części Polski wzbogaciły jej zasoby wiedzy i dały inspirację do dalszych działań. Spotkanie to dało świadomość, że współpraca jest niezbędnym elementem, który umożliwi dokonywania pozytywnych zmian w polskiej psychiatrii.
20 maja 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ma odbyć się jeszcze jedno spotkanie, które będzie już po konsultacjach – końcowym etapem służący opracowaniu wersji do upowszechnienia. Mamy nadzieję, że wypracowany materiał będzie narzędziem do dalszych przemian zmierzających do wsparcia każdego człowieka potrzebującego pomocy.

M.W.