,,Nie ma świata ,,takiego jaki jest”- świat stale tworzymy ''

     W dniach 18-19.04.2018r. brałyśmy udział w szkoleniu pt. ,, Współpraca i zarządzanie osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” zorganizowanym przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu
,,Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego”. Omawialiśmy charakterystykę potrzeb i problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, sposobami motywowania do działania. Przećwiczyliśmy modele komunikowania, rozwiązywania sytuacji spornych i konfliktów w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wspólna wymiana doświadczeń, miła atmosfera sprawiły, że był to dla Nas owocny czas.  Szkolenie skierowane było do osób podejmujących się współpracy i zarządzania osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, przedstawicieli podmiotów zatrudniających lub planujących zatrudnić takie osoby.
Sylwia Tomaszewska, Małgorzata Kraczkowska