Dzień: 2018-04-21

,,Nie ma świata ,,takiego jaki jest”- świat stale tworzymy ''

     W dniach 18-19.04.2018r. brałyśmy udział w szkoleniu pt. ,, Współpraca i zarządzanie osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” zorganizowanym przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu ,,Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek WsparciaCzytaj dalej …