Terapia zajęciowa w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kołobrzegu

     Terapia zajęciowa daje każdemu uczestnikowi szansę wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie.Jest formą aktywizacji osób, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i pracy. W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę, zwiększać samodzielność.


Zajęcia na sali terapii odbywają się każdego dnia. Aby zapobiec rutynie staramy się urozmaicać tematykę zajęć. W miłej, radosnej atmosferze w towarzystwie zagrzewającej do pracy muzyki, każdy z podopiecznych rozwija swoje artystyczne umiejętności… malowanie obrazów wybraną metodą, dekorowanie szkła, ozdabianie drewnianych szkatułek techniką decoupage, tworzenie kartek świątecznych, dziewiarstwoitd.
Gdy jesteśmy zajęci przyjemnymi sprawami lub robimy to co lubimy czas płynie bardzo szybko i tak też dzieje się na sali terapii.