Dzień: 2018-01-15

Słodkie dni w Trzyniku…

     W ramach treningu kulinarnego uczestnicy terapii Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku szlifują swoje umiejętności cukiernicze.