Turniej sportowo- rekreacyjny

     W dniu 25 września 2015 r. w Hali Łuczniczej znajdującej się przy hali ,,Milenium” o godzinie 10:00 odbyła się turniej sportowo – rekreacyjny, który został zorganizowany w ramach ,,Szkoły Zdrowia Psychicznego”.


Spotkanie miało na celu integrację naszego środowiska, wymianę doświadczeń i oczywiście zdrową rywalizację w duchu ,,fair play”.
W imprezie wzięło udział 80 osób – które utworzyły 4 drużyny: drużyna złożona z pacjentów i terapeutów Oddziału Psychiatrycznego, drużyna pacjentów i terapeutów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, podopieczni i terapeuci Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz czwarta drużyna złożona z uczniów Zespołu Szkół Medycznych.
W licznych konkurencjach przeprowadzonych w ramach turnieju sportowo- rekreacyjnym, kładliśmy szczególny nacisk na integrację grupy. Dzięki dobranym metodom i formom aktywności udało nam się przełamać bariery i pokonać słabości naszych podopiecznych. Po wysiłku i wylanym pocie przyszedł czas na podsumowanie sportowych zmagań. Rywalizacja była zacięta a rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzcy nie było łatwe. W finale musiało dojść do dogrywki. Na zwycięzców czekały cenne nagrody.
I miejsce przypadło drużynie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
II miejsce zajęła drużyna Powiatowego Ośrodka Wsparcia
III miejsca zajęła drużyna Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego
IV miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Medycznych.

Po wręczeniu nagród spożyliśmy pyszny posiłek i wyśmienite ciasta przygotowane przez pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i Powiatowego Ośrodka Wsparcia.