Konkurs

     Regionalny Szpital w Kołobrzegu zaprasza uczniów szkół z powiatu kołobrzeskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego, który w tym roku przebiegał będzie pod hasłem ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’. Konkurs organizowany jest przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w ramach programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’- finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Regulamin Konkursu

skierowanego do uczniów szkół powiatu kołobrzeskiego pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’ jest Regionalny Szpital w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg.

  2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół powiatu kołobrzeskiego.

  3. Konkurs trwa od 01 września do 05 października 2015 roku.

Cel konkursu

Popularyzacja zdrowia psychicznego, prawidłowego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego jak i zdrowego stylu życia wśród uczniów szkół powiatu kołobrzeskiego.

Zasady konkursu

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych.

I. kategoria – uczniowie szkół podstawowych

II. kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych

III. kategoria – uczniowie szkół średnich

Przebieg konkursu

W konkursie mogą brać udział prace plastyczne jak i krótkie filmy wykonane kamerą, aparatem fotograficznym lub innym urządzeniem.

  1. Praca plastyczna pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’ wykonana dowolną techniką na papierze A3 420mm x 390mm.

  2. Film pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’ długość filmu max. 10 minut.

  3. Każda praca musi być opisana tzn. tytuł pracy, dane identyfikacyjne autor imię i nazwisko

autora wiek- klasa, adres szkoły.

  1. Prace należy dostarczyć do 05 października 2015 roku do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – sekretariat Oddziału Psychiatrycznego. ( piąte piętro).

  2. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez Organizatora konkursu.

  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07 października 2015 roku.

  4. Prezentacja zwycięskich prac oraz odbiór nagród nastąpi w trakcie obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz podsumowaniu realizacji zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2015 realizowanego pod nazwą ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ w październiku 2015 roku. O dokładnym terminie poinformujemy.

Nagrody

Jury nagrodzi autorów 3 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do koordynatora programu-

Jacka Mieszkowskiego kom. 509636324