Informacja

     Zapraszamy wszystkich  zainteresowanych zdrowiem psychicznym na wykład inauguracyjny Szkoły Zdrowia Psychicznego.

 

 

      W dniu 08 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej ,,04’’ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nastąpi uroczyste otwarcie Szkoły Zdrowia Psychicznego – Wykład inauguracyjny pt. ,,Funkcjonowanie rodziny a wiek dojrzewania’’ wygłosi Ordynator  Oddziału Psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’ Ewa Giza.

     ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ funkcjonuje w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu od 2009 roku,  nieprzerwanie prowadzi zajęcia propagujące promocję zdrowia psychicznego wśród mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i pacjentów korzystających z pomocy psychiatrycznej oferowanej w Kołobrzegu.

     ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ stanowi cześć zadania Samorządu Zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2014 r.

                                                Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Koordynator programu  
     Jacek Mieszkowski