VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów

     W dniach 10-11.02.2014 reprezentowałam „Stowarzyszenie Feniks” na  VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów organizowane przez ks. Arkadiusza Nowaka, którego częścią była debata liderów z przedstawicielami rządu: Premierem, Ministrem Zdrowia i p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

     Rozmawiano  o udziale pacjentów w decyzjach refundacyjnych, trudnościach w dostępie do poradni, konieczności badań przesiewowych. W trakcie trzy i  półgodzinnej debacie na temat kwestii somatycznych, padło aż…jedno pytanie o psychiatrię: „Czy będzie więcej funduszy na psychiatrię środowiskową?” Minister Zdrowia przyznał, że dramatyczny stan psychiatrii jest jego osobistą bolączką  i że zamierza otworzyć więcej miejsc rezydenckich na psychiatrię i psychiatrię dziecięcą . Tym samym: uniknął odpowiedzi na pytanie.

     W kuluarowej rozmowie Minister wywrócił oczami na propozycję stworzenia Zespołu Parlamentarnego ds. wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i znów nie powiedział jasno, co zamierza zrobić dla psychiatrii środowiskowej. Jedyny punkt dla psychiatrii jest taki, że nie tylko my dostrzegamy problem. Natomiast zapoznanie pełnych pasji liderów organizacji tworzonych przez pacjentów i dla pacjentów pozwala spojrzeć nieco radośniej na przyszłe perspektywy.

     W ramach VIII Forum i Światowego Dnia Chorego 10. lutego w Galerii Porczyńskich odbyła się gala wręczania nagród św. Kamila. Z miłych psychiatrom informacji: Zofia Puchelak ze Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne została uhonorowana nagrodą specjalną za wybitne osiągnięcia w służbie chorym: „Za to, że niełatwą pracę wspierania chorych psychicznie i ich rodzin przemieniła w rodzinne wsparcie pełne miłości i zrozumienia”.

 

Katarzyna Szaulińska

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół.”Feniks”