Bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w Hotelu Centrum

     Dnia 06.03.2014 pacjenci Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi odwiedzili Hotel Centrum w Kołobrzegu. Nie była to jednak wizyta tylko i wyłącznie rekreacyjna.

Celem przewodnim wycieczki była rozmowa z Dyrektorem Hotelu Centrum na temat bezpłatnych kursów zawodowych oferowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego (jednostka organizacyjna podległa Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu). Oprócz uzyskania informacji ogólnych (m. in. warunki rekrutacji, plan i przebieg kursu) pacjenci mogli zobaczyć Hotel Centrum „od kuchni”. Zwiedzili nie tylko restaurację, ale również niedostępne dla gości zaplecze gastronomiczne, które wywarło dość duże wrażenie i tym samym pewnie niejedną osobę zachęciło do skorzystania z tej interesującej oferty.

Informacje ogólne o kursach:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu oferuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie:
1) Technik hotelarstwa (trwa nabór, rozpoczęcie 21 marca 2014 roku)
T.11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
2) Technik kelner (trwa nabór, ostatnie miejsca!)
T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
T.10. Organizacja usług gastronomicznych
3) Technik żywienia i organizacji usług (w realizacji oraz trwa nabór od września)
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Warunki rekrutacji:
– ukończenie 18. roku życia
– ukończenie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
– złożenie podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
pełny komplet dokumentów tj.:
fotografie (2 szt.)
ksero dowodu osobistego
badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie
świadectwo ukończenia szkoły
kserokopia ubezpieczenia NNW (w momencie przyjęcia na kurs)

WAŻNE!
Uczestnik kursu może kształcić się w zakresie jednej, wybranej kwalifikacji, przystąpić do egzaminu i pracować na danym stanowisku. Po zdaniu egzaminów na wszystkie kwalifikacje uczestnik otrzymuje DYPLOM potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

O naborze decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Nie czekaj i już dziś złóż odpowiednie dokumenty!!!

 

Więcej informacji o kursie i zapisy:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich
Centrum kształcenia Praktycznego
ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 455 60 wew.501 lub www.ckp.info.pl