Dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg

     Oddział Psychiatryczny i Dzienny Oddział Psychiatryczny jak co roku wykorzystał dotację z Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczoną na realizacje zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego w  okresie od maja 2013 r do  grudnia  2013 r.
     Dotacja na Oddział Psychiatryczny wynosiła 4.000,00 tysiące złotych, z których zakupiono środki czystości, materiały do terapii zajęciowej oraz doposażono oddział w drobny sprzęt.
     Dzienny Oddział Psychiatryczny otrzymał dotacje w kwocie 5.000,00 tysięcy złotych, z których zakupiono artykuły spożywcze do treningu kulinarnego, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, doposażono oddział w sprzęt kuchenny.
     Zakupione artykuły wpłyną na   komfort i samopoczucie pacjentów przebywających w oddziale na leczeniu. Wpłynę na szybszy powrót do zdrowia i powrót na łono rodziny.
     Materiały zostaną wykorzystane do wykonywania prac dydaktycznych, artystycznych i przedmiotów codziennego użytku oraz wystroju wnętrza przez osoby z podwójna diagnozą. Celem jest aktywizacja pacjentów  w obszarze funkcjonowania poznawczego, wzmocnienie poczucia własnej wartości, akceptacji – działania przeciwdziałające stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Odbudowywanie potrzeb estetycznych u pacjentów chorych psychicznie. Pozwolą na szybszy powrót do zdrowia.