Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu grudzień 2013

Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu grudzień 2013 w Kołobrzegu przy ul. Granicznej 6, Ip. – domofon„FENIKS”
 
 

 
 Wtorki: 3,10,17 grudzień 2013 r.  godz. 13.00 – 16.00
Czwartki: 5,12,19 grudzień 2013 r.  godz. 13.00 – 16.00
Przyjmuje:  mgr Marta Giza – psycholog
Rejestracja telefoniczna  607 294 717
Doradztwo  i  wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, konsultacje  indywidualne.
Wtorki : 10,17 grudzień 2013 r.  godz.16.30 – 20.30
Przyjmuje:  mgr Alicja Jaszczyńska – Specjalista terapii uzależnień
Rejestracja telefoniczna  504 246 723
Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych – godz.16.30 – 18.30
Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – godz.18.30-20.30
 
Środa:  4 grudzień 2013 r.  godz.10.30 – 13.30
Środa:  18 grudzień 2013 r.  godz.10.30 – 13.30
Przyjmuje: mgr Danuta Korn-Tęcza – pedagog, doradca rodzinny
Rejestracja telefoniczna 94 35 21 360, kom.509 337 120
Praca z rodziną; delegatem rodziny
 
Piątek: 13 grudzień 2013 r. godz.18.00 – 20.00
Prowadzenie grup DDA
Piątek: 13 grudzień 2013 r.  godz. 20.00 – 21.00
Konsultacje indywidualne DDA
Przyjmuje: mgr Katarzyna Jadwiga Długosz-Ziętek
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Rejestracja telefoniczna 509069192
Telefon zaufania w dni powszednie od godz. 15.00 do 20.00
Nr telefonu: 512249759
WWW.feniks.kolobrzeg.pl
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną. Jest również możliwość konsultacji w miejscu zamieszkania.