V Targi Ekonomii Społecznej

     20 Września 2013 r Przedstawiciele Stowarzyszenia „Feniks” wzięli udział w wyjeździe do Nowego Warpna. Na terenie parku miejskiego odbywały się V Targi Ekonomii Społecznej. Wyjazd zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu miał na celu zaktywizowanie organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu i spółdzielni socjalnych z terenu powiatu.

     Spotkanie z ekonomia społeczną w Nowym Warpnie odbywało się w nawiązaniu do VII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej. Wśród organizatorów niezwykle aktywnym było Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość ze Szczecina. Każdy z uczestników miał do dyspozycji namiot, w którym mógł się zaprezentować. Na scenie oprócz konkursów o tematyce morskiej czas umilał zespół „Stary Szmugler” oraz Janusz Pawłowski , podopieczny Fundacji Miłosierdzie i Wiedza ze Szczecinka.

     Oprócz targów na terenie miejscowości odbywały się panele dyskusyjne, w których głos zabierali m.in. Sekretarz Stanu, Wiceminister Edukacji Narodowej, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Podsekretarz Stanu, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Spółdzielni Socjalnych i organizacji pozarządowych.

     Kolejne już Targi pomimo niesprzyjającej aury należy uznać za udane. Jest to ważna inicjatywa wspierająca rozwój i propagowanie ekonomii Społecznej.