20 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

     10 października 2012 r. na całym świecie obchodzono 20 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W naszym rejonie uroczystości związane z tym wydarzeniem odbyły się dzień wcześniej, ponieważ zbiegły się z zakończeniem czwartej edycji Szkoły Zdrowia Psychicznego.
Na sali konferencyjnej w Kołobrzeskiej Hali Milenium uroczystość obchodów otworzyli wspólnie Prezes Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” Prezes Ewa Giza oraz Janusz Olszewski, Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i gmin, podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy, pacjenci i ich rodziny oraz mieszkańcy miasta i okolic.

Podczas spotkania przybliżono wszystkim założenia projektu Szkoły Zdrowia Psychicznego, którego czwarta edycja realizowana była co tydzień od maja do października. Przez ten czas organizowano zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne m.in. w sali edukacyjnej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Odbywały się one głównie w formie prelekcji, pogadanek i warsztatów.

Zajęcia skierowane były nie tylko do osób chorych psychicznie, ale też do ich rodzin i wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego.
Podsumowania projektu dokonał koordynator Jacek Mieszkowski. W trakcie trwania zajęć odbyło się 21 spotkań które dofinansował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski

20 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego odbył się w tym roku pod hasłem – „Depresja – kryzys globalny”. W nawiązaniu do tej tematyki dr. Ewa Giza wygłosiła wykład o profilaktyce i leczeniu pacjentów dotkniętych depresją. Osoby zebrane na widowni mogły dowiedzieć się m.in o przyczynach, przebiegu i sposobach zapobiegania choroby.

Po części edukacyjnej uczestnicy mogli poczęstować się przekąskami przy bufecie kawowym, po czym do wspólnej zabawy zaprosił ich DJ Rafał. Przy dźwiękach największych przebojów rozpoczęła się zabawa integracyjna. Wspólne tańce przeplatane były przerwami na Karaoke, podczas których ochotnicy chwytali za mikrofony i solo lub w zespołach wykonywali wybrane przez siebie utwory.

Wspólna zabawa zakończyła obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.