ZAPROSZENIE

    Zarząd Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu, zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 08 października 2012r. o godzinie 12.00 (pierwszy termin), o godzinie 12.30 (drugi termin) w Dużej Sali Terapeutycznej Powiatowego Ośrodka Wsparcia – ul. Łopuskiego 33 (Dzienny Oddział Psychiatryczny).

Porządek Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu w dniu 08 października 2012r.
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,FENIKS’’ w Kołobrzegu.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania – Uchwała nr 1 ( głosowanie jawne)
4. Wybór Sekretarza- Uchwała nr 2 (głosowanie jawne)
5. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 3 (głosowanie jawne)
6. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia ,,Feniks’’
7. Przegłosowanie zmian w Statucie Stowarzyszenia – Uchwała nr 4 (głosowanie jawne )
8. Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia ,,Feniks’’ w Kołobrzegu, zgodnego ze zmianami zawartymi w Uchwale 3/WZ/2012 w dniu 08.10.2012 roku. Uchwała nr 5 (głosowanie jawne )
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia
,,Feniks’’