WIGILIA 2011

    W dniu 21 grudnia 2011 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbyła się po raz 15 wigilia, na której spotkali się podopieczni i przyjaciele Stowarzyszenia „ Feniks”. Wszystkich powitała Ewa Giza, prezes Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół w Kołobrzegu. Do świątecznych życzeń i podziękowań za okazane wsparcie, ale i poświęcony czas, dołączył się również prezydent miasta Kołobrzeg Janusz Gromek oraz dyrektor szpitala – Janusz Olszewski, Ojciec Bogdan, a także przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość zakończyła się przełamaniem opłatkiem i poczęstunkiem przy stole wigilijnym przygotowanym przez podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia.