Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu Luty 2012

Harmonogram pracy Klubu Pacjenta w m-cu luty 2012 w Kołobrzegu przy ul.Granicznej 6, Ip. – domofon „FENIKS”

Wtorki: 7,14,21 luty 2012 r. godz. 13.30 – 16.30
Wtorek: 28 luty 2012 r. godz.13.30 – 17.00
Przyjmuje: mgr Marta Giza – psycholog
Rejestracja telefoniczna 607 294 717
Doradztwo i wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, konsultacje indywidualne.
Wtorki : 7,14,21 luty 2012 r. godz.16.30 – 20.30
Przyjmuje: mgr Alicja Jaszczyńska – instruktor terapii uzależnień – socjolog Rejestracja telefoniczna 094 35 30 312 lub 313 kom.504 246 723
Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych – godz.16.30-18.30
Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych – godz.18.30-20.30
Środy: 8,15,22,29 luty 2012 r. godz.12.00 – 15.00
Przyjmuje: mgr Danuta Korn-Tęcza – pedagog, doradca rodzinny
Rejestracja telefoniczna 94 35 21 360, kom.795 158 752
Praca z rodziną; delegatem rodziny
Poniedziałki: 6,13,20,27 luty 2012 r. godz.19.00 – 21.00
Prowadzenie grup DDA
Środy: 1,8,15,22,29 luty 2012 r. godz. 19:00 – 20:00
Konsultacje indywidualne DDA
Przyjmuje: mgr Krystyna Lisowska – Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Rejestracja telefoniczna 530 530 345
Telefon zaufania- w dni powszednie od godz. 15.00 do 22.00
Nr telefonu: 512249759
WWW.feniks.kolobrzeg.pl
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną. Jest również możliwość konsultacji w miejscu zamieszkania.